Różnica między arbitrażem a mediacją
29 lip 2022

Różnica między arbitrażem a mediacją

Post by Serwis S.A.

Arbitraż i mediacja to najbardziej znane po sporze sądowym metody rozwiązywania konfliktów. W przeciwieństwie do procesu sądowego, metody te rozwiązują konflikty bez szkody dla relacji między skonfliktowanymi stronami. W tym artykule omówiono różnicę między arbitrażem a mediacją oraz podobieństwa między arbitrażem a mediacją.
Na czym polega proces arbitrażu?

Na podstawie przedstawionych dowodów i wyjaśnień, arbiter może podjąć ostateczną decyzję, a obie strony są zobowiązane do zaakceptowania decyzji arbitra. Dlatego powołany arbiter powinien być ekspertem w dziedzinie rozsądnego rozwiązywania konfliktów. Na czym polega proces mediacji

 

Reklama: Geodeta Sicienko


W mediacji wszystkie strony zgadzają się i wyznaczają neutralną osobę trzecią (osobę) jako mediatora. Mediator powinien być osobą wykwalifikowaną i biegłą w danej branży. Ponadto, wybrany mediator musi być akceptowany przez obie strony.

  1. Formalna procedura- Nie ma formalnej procedury prowadzenia mediacji, Ale jest formalny sposób prowadzenia arbitrażu. Dlatego też proces arbitrażu jest tak podobny do procesu sądowego. To prawie to samo, co rozprawa sądowa.

  2. Wydawanie zarządzeń – Arbiter może wydawać zarządzenia. Natomiast mediator działa jedynie jako neutralna strona trzecia.

  3. Ostateczna decyzja – Arbiter ma prawo do wydania ostatecznej decyzji. Natomiast mediator może jedynie zaproponować i doprowadzić obie strony do ostatecznego rozwiązania.

  4. Istniejące relacje pomiędzy stronami – Proces mediacji jest dyplomatycznym sposobem znalezienia rozwiązania poprzez doprowadzenie wszystkich stron do tej samej strony. Jednak sztywny proces arbitrażu może zaszkodzić istniejącym relacjom pomiędzy stronami.

  5. Podważenie decyzji lub odwołanie – Trudno jest odwołać się od decyzji podjętej przez arbitra.

0 Comments

Leave a Comment