Pieniądze w służbie firmy cz.3
29 lis 2018

Pieniądze w służbie firmy cz.3

Post by Redaktor

Zdaniem coachów biznesowych, kwestię nadpłynności finansowej powinno się rozwiązywać poprzez inwestowanie w środki, które umożliwią pomnażanie gotówki. Zdaniem Jacka Kusiaka, aktywów warto szukać w czterech kategoriach: w nieruchomościach, surowcach, na giełdzie, a także w samym biznesie. Ponowne inwestowanie zarobionych środków jest motorem rozwoju, nadmierna konsumpcja skazuje wszelkie poczynania gospodarcze na regres.

– Taką zasadę stosujemy również w prowadzeniu własnego biznesu. Zamiast wypłacać sobie wynagrodzenia z zarobionych pieniędzy, przeznaczamy je na dalszy rozwój firmy i inwestycje w aktywa. Wierzymy, że to jedyna słuszna droga do osiągnięcia sukcesu

– zaznacza Kusiak.

Przyjemne z pożytecznym

– Osiągnięty w krótkim czasie, spektakularny, a jednocześnie niespodziewany sukces może, mówiąc kolokwialnie, przewrócić w głowie. Przedsiębiorcy, którzy do pierwszych zysków dochodzą stopniowo, będą prawdopodobnie zachowywać się bardziej racjonalnie również w zakresie decyzji finansowych. Napotykane przez nich w codziennej działalności trudności są swoistą szczepionką zdrowego rozsądku, jakiej nie doświadczają ci, którzy szybko uzyskują pierwsze zyski – mówi psycholog Dariusz Czeranowski, właściciel firmy ADC Psychologia Biznesu.

Z czym wiąże się niebezpieczeństwo szybkich profitów? Zdaniem specjalisty nie chodzi wyłącznie o to, że w euforii można je dość łatwo przejeść.

– Decydując o przeznaczeniu zysków firmy, powinniśmy zrównoważyć dwa elementy: chęć konsumpcji i dążenie do reinwestowania. Pomnożony kapitał musi służyć dalszemu rozwojowi przedsiębiorstwa, ale powinien również umożliwić właścicielom realizację prywatnych planów, po prostu cieszenie się sukcesem – twierdzi psycholog.

Nie dla wszystkich przedsiębiorców, z jakimi w codziennej pracy spotyka się Dariusz Czeranowski, kryterium sukcesu stanowią materialne zyski. Dla jednych nagrodą jest niezależność finansowa, dla drugich – satysfakcja wynikająca ze zdobycia udziałów w trudnym rynku. Jeszcze inni chcą jak najwcześniej uwolnić się od kredytów zaciągniętych na start biznesu.

– Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy pojęcie sukcesu: „wyjścia na swoje”. Ideałem jest sytuacja, kiedy działalność przedsiębiorcy jest tożsama z jego pasją. Wówczas biznes staje się formą samorealizacji, a możliwość jego prowadzenia przynosi satysfakcję podobną do tej, jaką dają wysokie zyski – mówi Dariusz Czeranowski.

I chociaż generalnie rzecz ujmując, pracuje się dla pieniędzy, a nie przyjemności, to łączenie przyjemnego z pożytecznym wydaje się najlepszą z możliwych inwestycji.

Grzegorz Morawski

Spis treści:

http://www.tallent.pl/pieniadze-w-sluzbie-firmy-cz-1/
http://www.tallent.pl/pieniadze-w-sluzbie-firmy-cz-2/
http://www.tallent.pl/pieniadze-w-sluzbie-firmy-cz-3/

0 Comments

Leave a Comment